24A EDICIÓ 2019-2020

LA FESTA MAJOR DE L'ESTUDIANTAT ES VA HAVER DE SUSPENDRE ARRAN DE LA DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA DECRETAT PER LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19


El Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida (CEUDL) s'encarrega d'organitzar la #FMUdL2020. Tradicionalment s'ha ofert a les promocions d’últim curs dels estudis de grau oficials i propis de la UdL i dels seus centres adscrits presents a Lleida ocupar-se de les barres durant la festa. L'objectiu és que puguin aconseguir recursos pel seu viatge de fi de curs, les orles de fi de grauprojectes amb sensibilització social, entre altres.


Convocatòria per l'assignació de les barres

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 8 de març de 2020 a les 23.59 hores

  • Convocatòria (Acord núm. 59/2020 del Consell de Govern de 18 de febrer de 2020)