El Ple del CEUdL

El Ple és el màxim òrgan de representació del CEUdL ja que està format per tots els representants electes de l'estudiantat, els claustrals, a més d'un representant per cada Consell de l'Estudiantat de centre. El Ple exerceix funcions legislatives, aprova els pressupostos anuals, escull a l'Equip de Coordinació del CEUdL i realitza funcions de control sobre aquest, entre altres funcions.