CURS DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL (2020)
Detalls del curset

DESTINATARIS:

Obert a tot l’estudiantat, pensat expressament pels delegats i delegades d’aula i curs i persones interessades a participar als òrgans de govern de la UdL

DURADA:

De 09.30 a 13.30 h, i de 15.30 a 17.30 h del 21 de novembre de 2020

6h presencialitat virtual + 1h de treball autònom

7h = 1 ECTS

Programa i horaris

INSCRIPCIONS I PREU:

Gratuït.

A través de la Seu electrònica

Instruccions: Mentre quedin places, el curset sortirà al llistat d'activitats. Emplenar les dades i seguir els passos. Quan us surti el rebut de pagament (0 €) haureu fet bé la inscripció. No cal fer res més ni "pagar" els 0 €. Per incidències, contacteu amb veo.secretaria@udl.cat. Pròximament se us afegirà a un espai del CV.Objectius

  • Formar i reflexionar sobre els diferents aspectes relacionats amb la participació.
  • Crear un espai de debat, reflexió i promoció de la participació en els òrgans de govern i representació.
  • Conèixer els diferents mecanismes d’avaluació dels docents, de les titulacions i dels sistemes de garantia interna de la qualitat.
  • Aprendre a gestionar els recursos econòmics destinats a l'estudiantat.


Continguts i responsables

Representació i participació estudiantil - Josep Maria Giménez Sentís, coordinació CEUdL

  1. Drets i deures dels representants estudiantils
  2. Estructura orgànica de la UdL i paper de l’estudiantat en les diferents comissions
  3. Normativa universitària
  4. Funcionament del CEUdL
  5. Òrgans de representació suprainstitucional
  6. Eleccions a Claustre, Juntes de centre i Consells de Departament 2020-2022

Qualitat universitària - Montserrat Comella Roige, Tècnica de Qualitat i de Planificació i Avaluació de l’Activitat Docent

Gestió dels recursos econòmics destinats a l’estudiantat i confecció del pressupost de la UdL - César Ezcurra Ciaurriz, Coordinador de l'Àrea Econòmica