Mèrit excepcional en representació estudiantil

La distinció al Mèrit Excepcional en Representació Estudiantil és un reconeixement que el Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida concedeix a aquelles persones que, havent format part de la seva organització, han realitzat aportacions significatives a la millora de la Universitat de Lleida, especialment en defensa dels drets i interessos de l'estudiantat.

Josep Maria Giménez Sentís

Graduat en Dret, va ser coordinador del Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida del 2018 al 2021

Durant el seu mandat va impulsar nombrosos canvis normatius que perseguien una igualtat real i efectiva dins de la UdL, destacant entre ells: l'aprovació del reglament de canvi de nom d'ús comú i l'impuls i ampliació del programa UdLxTothom.

També, va realitzar una reactivació transversal i profunda de la representació estudiantil de la UdL en un moment que el desinterès era absolut.

Finalment, va ser el responsable de la implantació del model de festes sostenibles del Consell de l'Estudiantat, el qual busca un oci de qualitat assegurant la inclusió, diversitat i el respecte. Aquest model continua vigent avui dia, i suposa l'organització d'un model de festes destacades en l'àmbit nacional, i pel qual s'han guanyat premis com el "Premi del Consell Social de la Universitat de Lleida a les bones pràctiques corporatives".

Va obtenir la distinció al "Mèrit Excepcional en Representació Estudiantil" l'any 2023

Pablo Alás Tomás

Graduat en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses, va ser coordinador del Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida del 2021 al 2023

Durant el seu mandat va impulsar una reforma transversal de la representació en la UdL, creant noves figures, actualitzant el reconeixement de les existents i augmentant la visibilitat de l'organització en general. En la mateixa línia va treballar per la cohesió i la unitat dels diferents Consells de l'Estudiantat de centre, duent a terme un procés de renovació i reactivació d'aquests.

També, va realitzar un procés integral de digitalització del Consell de l'Estudiantat, amb l'objectiu de reduir la càrrega de treball dels representants, la qual cosa va culminar amb la creació i implantació de la Intranet del CEUdL.

A més, igual que el seu predecessor, va treballar per la igualtat efectiva, exigint la creació d'una unitat d’igualtat i diversitat que fos capaç de donar resposta a les inquietuds i necessitats dels estudiants. Aquesta unitat va ser finalment creada l'any 2024.

Finalment, va treballar per la visibilitat del Consell de l'Estudiantat de la UdL, en l'àmbit regional i nacional, per la qual cosa va impulsar i va completar l'adhesió d'aquest a la Coordinadora de Representants d'Universitats Públiques (CREUP).

Va obtenir la distinció al "Mèrit Excepcional en Representació Estudiantil" l'any 2023