Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT)

El Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT) és el màxim òrgan de representació estudiantil de Catalunya. És un òrgan creat entre el Govern, Rectorats i estudiantat que té per objectiu defensar els drets de l'estudiantat, coordinar els i les representants d'estudiants de cadascuna de les dotze universitats catalanes, participar dels sistemes de garantia de la qualitat universitària, representar l‘estudiantat davant l'administració catalana i actuar com a nexe entre el moviment estudiantil i les institucions.

Formen part del plenari l'equip de coordinació i el president o presidenta (o figura equivalent) i fins a tres representants de cada Consell d'Estudiants. Així mateix, altres estudiants poden participar en projectes específics o col·laborar amb les tasques del Consell.

Les funcions del CEUCAT, recollides al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, són les següents:

  • Debatre temes d'interès interuniversitari
  • Coordinar els Consells de l'Estudiantat de les universitats catalanes
  • Representar l ‘estudiantat de les universitats catalanes
  • Preparar les reunions a les que hi ha representants d'estudiants
  • Elevar propostes concretes als organismes competents
  • Augmentar i millorar la participació estudiantil

Web: http://ceucat.cat/

Instagram: @ceucat

Facebook: @ceucat

Twitter: @ceucat