Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP)

CREUP és la Coordinadora de Representants d'Estudiants d'Universitats Públiques, formada pels consells d'estudiants o delegacions de 31 Universitats Públiques. Dona veu a l'estudiantat davant les entitats i Institucions Públiques de referència per a la construcció i millora del Sistema Universitari.

Per a poder desenvolupar els seus fins a la Coordinadora celebra de manera anual diversos esdeveniments en els quals s'estableixen les línies estratègiques, i es promou la formació i l'intercanvi d'experiències entre els membres. CREUP té convenis de col·laboració amb diferents entitats vinculades al Sistema Universitari, com la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE).

El Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida es va adherir a CREUP durant la 72 Assemblea General Ordinària celebrada al novembre del 2022 a Cartagena. Aquest procés d'adhesió va començar el mes de març de 2021 amb l'aprovació per part del Ple del CEUdL de la proposta presentada per l'Equip de Coordinació del CEUdL per a tal fi.

 

Instagram: @creupcreup

Facebook: https://www.facebook.com/creupcreup/

Twitter: @creupcreup

Web: creup.esPablo Alás Tomás (coordinador CEUdL) i Maria Navarro (secretària CEUdL) - 72 AGO CREUP